algemene voorwaarden

 

>>algemene voorwaarden, welke voorwaarden hanteert OKIKA?

 

Artikel 1- Identiteit van de ondernemer
Okika
Het Korhoen 31
8251MH Dronten
Nederland

 

email: info@okika.nl
klantenservice: klantenservice@okika.nl
Website: www.okika.nl

 

KvK: 59756225 Zwolle
BTW/VatNr: NL129950129B01

 

Artikel 2- Algemeen
Op alle leveringen en diensten van Okika zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Het Nederlands recht is van toepassing. Alle aanbiedingen gedaan door Okika zijn vrijblijvend tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt tot stand door een bestelling van de klant via de website of email van Okika. Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Okika.

 

Artikel 3- Prijzen
Levering van producten geschiedt tegen verkoopprijzen, die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website staan vermeld, onder voorbehoud van typefouten. Alle door Okika gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. Okika behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld. Na het plaatsen van uw bestelling en de geaccepteerde betaling ontvang je de producten binnen de gestelde levertijd werkdagen in huis.

 

Artikel 4- Bestellingen
Okika is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verplicht de klant zich het verschuldigde bedrag, inclusief eventuele verzendkosten, onder vermelding van het unieke factuurnummer over te maken op het door Okika opgegeven rekeningnummer. Indien binnen 14 dagen na bestelling geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.

 

Artikel 5- Retourneren
Nadat de klant het bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst met Okika te herroepen. Na het herroepen van de overeenkomst heeft de klant 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Het product dient ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd te worden. Hier dient altijd een email aan vooraf te gaan naar het vermelde emailadres: klantenservice@okika.nl. De aankoopwaarde, inclusief verzendkosten, zal binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. Okika behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is.  Indien binnen de termijn van 14 kalenderdagen geen schriftelijke of online reacties zijn ontvangen, heeft Okika volledig aan haar leveringsverplichtingen voldaan en worden reclamaties niet meer in behandeling genomen. Indien er verzendkosten voor het retour sturen van de producten zijn, zijn deze voor de rekening van de koper. Bij artikelen die speciaal voor de klant op maat zijn gemaakt is retourneren niet mogelijk. Ook bij artikelen die speciaal naar de wens van de klant zijn samengesteld is retourneren niet mogelijk.

 

Artikel 6- Aansprakelijkheid
Okika is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het verkeerd gebruik van de geleverde producten. Okika is niet aansprakelijk voor de door de klant aangeleverde maatvoering van de raamdeocoratie. De klant dient zelf de juiste maat op te nemen en bij bestelling door te geven.
De informatie in de webwinkel van Okika is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt Okika geen enkele aansprakelijkheid. Bij alle bestellingen, ook vanuit het buitenland, is het Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen zullen altijd worden beslecht door de Nederlandse rechter.
Okika behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 7- Klachten
Indien een product beschadigd is bij aflevering heeft de klant het recht om de levering te weigeren. Als het product beschadigd of verkeerd is afgeleverd, dient dit binnen 14 dagen na aflevering via de email te worden gemeld aan klantenservice@okika.nl, gemotiveerd en met relevant bewijs. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument recht op herstel, vervanging, levering van het ontbrekende of restitutie van het aankoopbedrag. Daarnaast is het vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 8- Overmacht
Okika is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van uw bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Okika vallen, zoals extreme weersomstandigheden, vervoersvertragingen of –stagnaties, postvertragingen of –stagnaties, of –stakingen. Hieronder vallen ook vertraging van het product omdat Okika het bestelde product of materialen zelf niet geleverd krijgt van haar eigen leveranciers. Indien de betaling is geschiedt via vooruitbetaling en de levering zal definitief niet plaatsvinden dan zal Okika het vooruitbetaalde bedrag aan de klant retourneren.

 

Artikel 9- Privacy
Okika geeft geen persoonsgegevens aan derden door, uitsluitend aan derde ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. De klantgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 10- Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Okika worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

 

Artikel 11- Diversen
Okika streeft ernaar de foto’s zo duidelijk mogelijkheid op haar website te plaatsen, u een reëel beeld krijgt van de kleur van de stoffen. Echter, beeldschermen staan verschillend afgestemd, waardoor de kleuren op het beeldscherm iets kunnen afwijken van de echte kleuren.

De waardering van www.okika.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 261 reviews.